ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Συναδέλφισσες & συνάδελφοι,Το σωματείο μας ιδρύθηκε το καλοκαίρι προκειμένου να ενώσει όλους τους εργαζόμενους στην Cosmote – Evalue , κόντρα στους διαχωρισμούς που επιβάλει η διοίκηση της επιχείρησης και συνολικά του ομίλου ΟΤΕ, ώστε να υπερασπιστούμε και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας, με κριτήριο τις ανάγκες μας. Από την  πρώτη στιγμή της δημιουργίας του το σωματείο μας δέχθηκε πόλεμο από την εργοδοσία με προσπάθεια δίωξης της δράσης μας, άλλες φορές έμμεσα και συγκαλυμμένα, με «παραινέσεις και συμβουλές προϊσταμένων προς τους εργαζόμενους για να αποτρέψουν την εγγραφή τους και άλλες φορές πιο άμεσα με στοχοποίηση ιδρυτικών μελών του σωματείου μας. Το αποκορύφωμα της δίωξης, που παίρνει πιο ξεκάθαρη μορφή είναι η απάντηση που έστειλε η διοίκηση, στην εφορευτική επιτροπή για την παραχώρηση συγκεκριμένων χώρων για την διεξαγωγή των πρώτων εκλογών του σωματείου. Η απάντηση που λάβαμε από μέρους της επιχείρησης  ήταν η άρνηση της συνδικαλιστικής δράσης (διεξαγωγή εκλογών) του σωματείου μας, για την οποία μάλιστα επικαλείται το Ν. 1264/82 γενικώς και αορίστως (!) χωρίς να δίνει καμία άλλη εξήγηση. Τους θυμίζουμε ότι το σωματείο μας είναι  το μοναδικό επιχειρησιακό σωματείο στην θυγατρική του ομίλου ΟΤΕ, Cosmote – Evalue και με βάση το νόμο που επικαλούνται είναι υποχρεωμένοι να παραχωρήσουν χώρο. Από την πλευρά μας στείλαμε ήδη έγγραφο προς την διοίκηση του ομίλου της επιχείρησης και στο Υπουργείο Εργασίας και ζητάμε:

1.            Άμεσα η επιχείρηση να μας υποδείξει τους χώρους που μας παραχωρεί για την διεξαγωγή των εκλογών του σωματείου. 

2.            Να παρέμβουν τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας ώστε να μην παρεμποδιστεί η συνδικαλιστική μας δράση.

3.            Να μην προβεί η επιχείρηση σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα παρακωλύσει τους εργαζόμενους από την ελεύθερη άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Δηλώνουμε ότι  επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα και ότι δεν πρόκειται να απεμπολήσουμε κεκτημένα δικαιώματα μας. Εάν δεν τηρηθούν τα παραπάνω αιτήματα, για οποιαδήποτε αναστάτωση δημιουργηθεί στους χώρους εργασίας κατά την διάρκεια των εκλογών του σωματείου μας, την ευθύνη θα έχουν  η επιχείρηση και το Υπουργείο Εργασίας αποκλειστικά. Σε κάθε περίπτωση οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά με το παρακάτω πρόγραμμα:

  • 13/2 9.00 π.μ – 1.00 μμ κτίριο Αχαρνών και 1.30μ.μ – 5.00 μ.μ κτιριο Αθηνάς
  • 14/2 9.00 π.μ – 12.00  κτίριο Αγίου Στεφάνου και 1.00 μ.μ – 5.00 μ.μ κτίριο Τζιτζιφιές (Καλλιθέα)
  • 15/2 12.00 – 4.00μ.μ κτίριο Κεραμικού

Προειδοποιούμε τους διάφορους καλοθελητές ιδιαίτερα αυτούς που προέρχονται από το συνδικαλιστικό κίνημα και όσους εκπροσωπούν την διοίκηση από θέσεις ευθύνης ότι κάθε προσπάθεια υπονόμευσης και παρεμπόδισης της δράσης του σωματείου μας, θα απαντηθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους που ήδη μαζικοποιούν το σωματείο. Ενημερώνουμε ότι ο νόμος 1264/82 που επικαλείται η επιχείρηση στο Άρθρο 14 παρ. 2 προβλέπει:

«2. Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους και σε οποιοδήποτε τρίτο, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα: α) ν’ ασκούν επιρροή στους εργαζομένους, για την ίδρυση ή μη ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης. β) να επιβάλλουν ή να παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο την προσχώρηση εργαζομένων σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση. γ) ν’ απαιτούν από τους εργαζομένους δήλωση συμμετοχής, μη συμμετοχής ή αποχώρησης από συνδικαλιστική οργάνωση, δ) να υποστηρίζουν ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση ή με οικονομικά ή με άλλα μέσα, ε) να επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, στη λειτουργία και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. στ) να μεταχειρίζονται με ευμένεια ή δυσμένεια τους εργαζομένους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση.»  (η υπογράμμιση δική μας).

Η στάση αυτή της επιχείρησης αποδεικνύει τι είναι αυτό που φοβάται η διοίκηση. Καλούμε τους εργαζόμενους στην Cosmote – Evalue να συμμετέχουν μαζικά στις εκλογές του σωματείου μας και τα σωματεία του κλάδου και του ΟΤΕ να καταγγείλουν την στάση της εργοδοσίας της Cosmote – Evalue και να σπάσουμε την παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης στην πράξη.