Δελτίο Τύπου:
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Με την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών του σωματείου μας 16-19 Δεκεμβρίου 2021 το ΔΣ του σωματείου συνεδρίασε και έπειτα απο ψηφοφορία προέκυψε η νέα του σύνθεση ώς εξης:

Πρόεδρος: Γιαμουρίδου Χρυσούλα
Αντιπρόεδρος: Τζίμα Κατερίνα
Γραμματέας: Καραϊσκου Ειριαννα
Αν. Γραμματέας: Φαράντος Σπύρος
Ταμίας: Καράμπουλα Δανάη
Μέλος ΔΣ: Γρηγοράκης Θανάσης
Μέλος ΔΣ:Γκίκα Ζανέτα

Για την εξελεγκτική επιτροπή
Βιδάλη Μαρίζα
Μαρίνου Άννα
Σινογεώργου Δώρα