Σύνθεση

ΔΣ:
Γιαμουρίδου Χρυσούλα Πρόεδρος
Τζίμα Κατερίνα Αντιπρόεδρος
Καραϊσκου Ειριαννα Γραμματέας
Φαράντος Σπύρος Αν.Γραμματέας
Καράμπουλα Δανάη Ταμίας
Γρηγοράκης Θανάσης Μέλος
Γκίκα Ζανέτα Μέλος

Ελεγκτική Επιτροπή:
Βιδάλη Μαρίζα
Μαρίνου Άννα
Σινογεώργου Δώρα