Σύνθεση

ΔΣ:
Γιαμουρίδου Χρυσούλα Πρόεδρος
Τζίμα Κατερίνα Αντιπρόεδρος
Υφαντή Ιωάννα Γραμματέας
Γκίκα Ζανέτα Αν.Γραμματέας
Καράμπουλα Δανάη – Μαρία Ταμίας
Καραϊσκου Άννα – Ειρήνη Μέλος
Γρηγοράκης Αθανάσιος Μέλος

Ελεγκτική Επιτροπή:
Τσιμογιάννη Αργυρώ
Μιχαλάκης Ανδρέας
Σινογεώργου Θεοδώρα