Αίτηση Εγγραφής

Παρακαλώ περιμένετε
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
στην επιχείρηση Cosmote e-value Ν.Αττικής
Διεύθυνση:
3η Σεπτεμβρίου 48Β & Μάρνη

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Επώνυμο:
Όνομα:
Όνομα Πατέρα:
Ημερομηνία γέννησης:
Δ\νση κατοικίας:
Τ.Κ:
Τηλ. Οικίας:
Κινητό Τηλ.:
e-mail:
Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας:
Φορέας Ασφάλισης:
Αριθμός Βιβλιαρίου Ασφάλισης:
Επίπεδο σπουδών:
Δ\νση επιχείρησης:
Δ\νση χώρου εργασίας:
Ειδικότητα:
Ανήκω και στο σωματείο:

Πρός:
To Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου
Εργαζομένων Cosmote Evalue
Περιφέρεια Αττικής

Δηλώνω ότι:
Εργάζομαι στην περιφέρεια Αττικής
Στην επιχειρηση Cosmote Evalue και
ζητώ να με γράψετε σαν τακτικό μέλος
του Σωματείου Εργαζομένων στην
επιχείρηση Cosmote Evalue Αττικής.

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι το
καταστατικό του σωματείου

O/H Αιτών/Αιτούσα

Υποβολή