Δελτίο Τύπου:
Για την τριμερή συνάντηση στην Επιθεώρηση Εργασίας

Συναδελφισσες και συνάδελφοι,

Το σωματείο μας μαζί με το κλαδικό συνδικάτο, το ΣΕΤΗΠ, ύστερα και από παρεμβάσεις προχώρησε σε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας, όπου συζητήθηκε το ζήτημα της κοινοποίησης των προσωπικών δεδομένων των συναδέλφων σε όλη την ομάδα, κυρίως των χρόνων break και bathroom, που χρησιμοποιούνται από την εργοδοσία και τους προϊσταμένους της ως μοχλός πίεσης, εκβιασμού αλλά και προσβολής προκειμένου να εντείνεται η δουλειά και να μη σταματάμε ούτε λεπτό ώστε να βγαίνουν οι στόχοι.

Επιπλέον θέσαμε ζητήματα που έχουν να κάνουν συνολικά με την Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους, αλλά και την ανυπαρξία μέτρων για την προστασία από την εντατικότητα της δουλειάς και τον επαγγελματικό κίνδυνο (απουσία γιατρού εργασίας, προδιαγραφών για πρόληψη, ασφάλεια, ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς.)

Στην συζήτηση στην επιθεώρηση η εργοδοσία δεσμεύτηκε ότι δε θα χρησιμοποιήσει ξανά την τακτική της κοινοποίησης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και παραδέχτηκε το λάθος των ενεργειών αυτών, χωρίς όμως να αγγίζει την ουσία του ζητήματος ότι αυτά τα στατιστικά χρησιμοποιούνται κατά κόρον ώστε να μας πιέζουν στο όνομα της στοχοθεσίας και των κερδών της επιχείρησης.

Συνάδελφοι,

Η δέσμευση αυτή της εργοδοσίας αποτελεί μια ακόμα νίκη για όλους τους εργαζόμενους στην Cosmote – Evalue. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι συλλογικά μέσα από τα σωματεία μας με την δράση μας και την επιμονή μας, μπορούμε να αποσπούμε μικρές νίκες που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, να γίνουν τώρα μέλη στο σωματείο μας, να το μαζικοποιήσουμε ώστε να δυναμώσει ο αγώνας για μέτρα προστασίας από τον επαγγελματικό κίνδυνο και τις επαγγελματικές ασθένειες, για να δουλεύουμε με ανθρώπινους όρους, για να καταφέρουμε την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας όπου θα επιβάλλει στην εργοδοσία όλα τα παραπάνω και ακόμα περισσότερα.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ