Σχέδιο Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης στην εταιρία Cosmote-EValue 2019

ΣΣΕ_COSMOTE - EVALUE 2019